Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)

Biržų regioninio parko NATURA 2000 teritorijos

  1. BAST (buveinių apsaugai svarbi teritorija) Daudžgirių miškas (LTBIR0002), ribos sutampa su Biržų regioninio parko Daudžgirių botaninio draustinio ribomis, plotas 169 ha. Čia saugomi plačialapių ir mišrūs miškai bei pelkiniai miškai.
  2. BAST Gipso karsto ežerai ir jų apyežerės (LTBIR0004) apima Kirkilų kraštovaizdžio draustinį ir dalį parko ekologinės apsaugos prioriteto zonos, plotas 1239 ha. Šioje teritorijoje saugomi gipso karsto ežerai.
  3. BAST Karajimiškio kaimo apylinkės (LTBIR0005) apima dalį Karajimiškio kraštovaizdžio draustinio, plotas 28 ha. Čia saugomi gipso karsto ežerai ir olos.
  4. BAST Drąseikių kaimo apylinkės (LTBIR0007) apima dalį Biržų RP Drąseikių geologinio draustinio piečiau Drąseikių kaimo, plotas 35 ha. Saugomi gipso karsto ežerai.
  5. BAST Ąžuolynės miškas (LTBIR0008), ribos sutampa su BRP Ąžuolynės botaninio zoologinio draustinio ribomis, plotas 92 ha, saugomas plačialapių ir mišrus miškas.
  6. BAST Padaičių miškas (LTBIR0009) apima dalį Biržų RP Padaičių botaninio draustinio, plotas 61 ha. Saugomi plačialapių ir mišrūs miškai.