Kraštovaizdžio tvarkymo zonos

Kraštovaizdžio tvarkymo zonos

KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO ZONOS

Kraštovaizdžio tvarkymo zonosPlotas
ha%
Konservacinės paskirties žemės KTZ284,92,0
Griežtos apsaugos gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijų KTZ20,90,1
Reguliuojamos apsaugos gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijų KTZ264,01,8
Miškų ūkio paskirties žemė KTZ3500,424,3
Ekosistemas išsaugančio ūkininkavimo KTZ1257,18,7
Ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo (miško parkų) KTZ11,40,1
Intensyvaus rekreacinio pritaikymo (miško parkų) KTZ12,00,1
Specializuoto apsauginio ūkininkavimo KTZ2220,015,4
Žemės ūkio paskirties žemės KTZ9478,765,8
Ekosistemas išsaugančio ūkininkavimo KTZ189,21,3
Specializuoto apsauginio ūkininkavimo KTZ9289,664,5
Gyvenamosios paskirties žemės KTZ561,03,9
Kraštovaizdžio išsaugančiojo tvarkymo KTZ39,50,3
Kraštovaizdžio pertvarkomojo tvarkymo KTZ33,50,2
Sugriežtinto vizualinio reguliavimo KTZ37,70,3
Sugriežtinto geoekologinio reguliavimo KTZ101,00,7
Ekstensyvaus bendrojo tvarkymo KTZ315,02,2
Intensyvaus bendrojo tvarkymo KTZ34,20,2
Rekreacinės paskirties žemės KTZ44,90,3
Neurbanizuojamos rekreacinės aplinkos KTZ8,00,1
Urbanizuotos rekreacinės aplinkos KTZ36,90,3
Eksploatacinės (gavybinės) paskirties žemės KTZ5,80,0
Subnatūralios (neurbanizuojamos) aplinkos eksploatacinių sklypų KTZ5,80,0
Pramoninės – komunalinės paskirties žemės KTZ127,10,9
Intensyviai technogenizuotos aplinkos pramoninių-komunalinių sklypų KTZ127,10,9
Vandens ūkio paskirties žemės KTZ403,02,8
Ekosistemas išsaugančio ūkininkavimo KTZ99,30,7
Ekstensyvaus rekreacinio palaikymo KTZ19,30,1
Ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo KTZ284,42,0
IŠ VISO14405,8