Parko lankymo taisyklės

LANKYMOSI BIRŽŲ REGIONINIAME PARKE TAISYKLĖS

I.                   Regioniniame parke galima:

1. Poilsiauti, statyti palapines, kurti laužus tik tam skirtose vietose;

2. Važinėti po draustinius tik keliais, statyti autotransporto priemones tik tam tikslui skirtose aikštelėse, šalikelėse;

3. Uogauti, grybauti, riešutauti laikantis galiojančių taisyklių;

4. Lankytis visuose miškuose, išskyrus privačius, esančius iki 100 m atstumu nuo miško savininko sodybos;

5. Statyti autotransporto priemones prie vandens telkinių tik tam skirtose vietose.  Nesant jų, ne arčiau kaip 20 m nuo vandens linijos;

6. Parko botaniniuose, botaniniuose – zoologiniuose, telmologiniuose, kraštovaizdžio draustiniuose pažintinis turizmas leidžiamas tik nustatytais maršrutais.

II.                Regioniniame parke privaloma:

1.      Saugiai elgtis su ugnimi. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą. Baigus jį kūrenti, užpilti žemėmis arba vandeniu;

2.      Šiukšles palikti tik šiukšlių dėžėse.

III.             Regioniniame parke draudžiama:

1.      Kasinėti kapines, piliakalnius, senkapius ir 50 m atstumu aplink juos;

2.      Teršti ir šiukšlinti aplinką;

3.      Laipioti įgriuvų šlaitais ir juos ardyti;

4.      Naikinti ir gadinti poilsiaviečių įrangą, informacinius ženklus bei stendus;

5.      Žaloti ir naikinti augmeniją, kultūrines vertybes;

6.      Baidyti paukščius jų perėjimo metu, naikinti lizdus;

7.      Ardyti skruzdėlynus ir miško paklotę;

8.      Savavališkai kirsti mišką ar kitaip jį žaloti;

9.      Plauti miške ar prie vandens telkinių transporto priemones;

10. Žuvų neršto ir paukščių perėjimo metu (nuo vasario 1 d iki gegužės 1 d.) plaukioti vandens telkiniuose bet kokia vandens transporto priemone ( išskyrus specialiąsias tarnybas ir vandens maršrutais tik su parko darbuotoju ).

Asmenys, pažeidę taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.