Funkcinis zonavimas – Saugomų teritorijų valstybinis kadastras

Biržų RP funkcinis zonavimas

Funkcinio prioriteto zonosPlotas
ha%
Konservacinio prioriteto zona6 694,946,5
Draustiniai:16  
Gamtiniai: 11  
1.Daumėnų geologinis423,02,9
2.Drąseikių geologinis772,85,4
3.Padaičių geologinis725,425,0
4.Apaščios hidrografinis226,81,6
5.Upytės hidrografinis154,71,1
6.Užubalių telmologinis182,91,3
7.Daudžgirių botaninis164,11,1
8.Kirdonių botaninis47,10,3
9.Medomiškio botaninis59,90,4
10.Padaičių botaninis61,50,4
11. Ąžuolynės botaninis-zoologinis81,60,6
Kultūriniai:  1  
1.Biržų urbanistinis56,10,4
Kraštovaizdžio:4  
1.Karajimiškio kraštovaizdžio719,35,0
2.Kirkilų kraštovaizdžio1 009,17,0
3.Širvėnos kraštovaizdžio492,63,4
4.Tatulos kraštovaizdžio1 518,110,5
Ekologinės apsaugos prioriteto zona7 100,049,3
Rekreacinio prioriteto zona120,00,8
Gyvenamojo prioriteto zona490,93,4
Iš viso:14 405,8100 %