Apie projektą:

Projekto pavadinimas „Žaliosios infrastruktūros vystymas žemumų upių kraštovaizdyje“
Projekto Nr. LLI-291
Projekto akronimas ENGRAVE
Fondo pavadinimas Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)
Programos pavadinimas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
Įgyvendinimo laikotarpis 2018/05/01 – 2020/04/30
Projekto partneriai

Vadovaujantis partneris:

Žiemgalos planavimo regionas (Latvija)

 

Projekto partneriai:

Baltijos aplinkos forumas (Latvija)

Jelgavos savivaldybė (Latvija)

Bauskės savivaldybė (Latvija)

Rundalės savivaldybė (Latvija)

Biržų rajono savivaldybės administracija (Lietuva)

Biržų regioninio parko direkcija (Lietuva)

Žagarės regioninio parko direkcija (Lietuva)

Projekto tikslas

Sustiprinti upių žaliąją infrastruktūrą, integruojant ekosistemų ir kraštovaizdžio koncepcijas į žemupių planavimą ir integruotą valdymą vietos ir regionų mastu.

Tikslo bus siekiama stiprinant bendradarbiavimą tarp viešojo sektoriaus ir kitų suinteresuotų visuomenės grupių bei gerinant vietos valdžios gebėjimus praktiškai įgyvendinti žaliosios upių ir kitų vandens telkinių infrastruktūros planavimo, apsaugos ir valdymo priemones.

Rezultatai

Planuojamos projekto veiklos:

 • sukurti kraštovaizdžio ir žaliosios infrastruktūros išsaugojimu, planavimu ir valdymu suinteresuotų visuomenės grupių bendradarbiavimo tinklą;
 • suorganizuoti 4 ekspertų grupių susitikimus ir aplankyti projekto partnerių teritorijas;
 • parengti Regioninę kraštovaizdžio ir žaliosios infrastruktūros planavimo žemumų upių teritorijose metodologiją;
 • parengti Žiemgalos regiono kraštovaizdžio ir žaliosios infrastruktūros planą;
 • parengti Svėtės upės baseino sutvarkymo planą;
 • parengti Bauskės savivaldybės kraštovaizdžio ir žaliosios infrastruktūros planą;
 • parengti Apaščios ir Agluonos upių Biržų mieste ir Širvėnos ežero Biržų rajone pakrančių žaliosios infrastruktūros ir kraštovaizdžio išsaugojimo, panaudojimo ir vystymo projektą;
 • organizuoti gebėjimų tobulinimo veiklas:
  • pažintinę ir mokomąją kelionę į Jungtinę Karalystę, kurios tikslas – įgyti žinių ir susipažinti su Jungtinė karalystė turima kraštovaizdžio ir žaliosios infrastruktūros planavimo ir valdymo principais, skirtingų visuomenė grupių ir vietos valdžios bendradarbiavimo saugant ir vystant upių pakrantes patirtimi;
  • mokymus, kaip integruoti gamtos apsaugos aspektus planuojant ir valdant kraštovaizdį ir žaliąją infrastruktūrą Lietuvoje;
  • tarptautinį seminarą “Kraštovaizdžio planavimas: ekologinių, socialinių, kultūrinių ir ekonominių aspektų integravimas”;
 • išvalyti Mūšą ir Mėmelę Bauskės savivaldybės teritorijoje nuo perteklinės vandens augmenijos panaudojant mašiną amfibiją;
 • pateikti konsoliduotas projekto rekomendacijas dėl integruoto planavimo metodo naudojimo, paremtas projekto partnerių bendra ir individualia patirtimi bei žiniomis, įgytomis projekto įgyvendinimo metu;
 • sutvarkyti Vina Kalns Bauskės gamtos parke;
 • sutvarkyti Apaščios upės pakrantę Biržų mieste ir įrengti ten dviračių ir pėsčiųjų taką;
 • sutvarkyti infrastuktūrą apie smegduobes ir olas Karajimiškio kaime, Biržų rajone (pakeisti tvoras, įrengti laiptelius);
 • pagerinti Žagarės vyšnių sodo infrastruktūrą (suremontuoti kelią ir automobilių stovėjimo aikštelę, sutvarkyti sodo takus, paįvairinti augaliją);
 • parengti projekto pasiekimus pristatantį video klipą 3 kalbomis – anglų, latvių ir lietuvių.

Pagrindiniai laukiami projekto rezultatai:

 • sukurtas kraštovaizdžio ir žaliosios infrastruktūros išsaugojimu, planavimu ir valdymu suinteresuotų visuomenės grupių bendradarbiavimo tinklas;
 • parengta Regioninė kraštovaizdžio ir žaliosios infrastruktūros planavimo žemumų upių teritorijose metodologija;
 • parengti 4 kraštovaizdžio ir žaliosios infrastruktūros planai/projektai (Žiemgalos planavimo regiono, Bauskės savivaldybės, Svėtės upės baseino, Biržų miesto);
 • įgyvendintos įvairios veiklos, stiprinančios ir saugančios žaliąją infrastruktūrą pasienio teritorijose.
Projekto biudžetas (EUR) 583 300,34
ERPF finansavimas (EUR) 495 805,26
Biržų regioninio parko direkcijos biudžetas (EUR) 44 802,39
ERPF finansavimas (EUR) 38 082,03

Projektas finansuojamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.

www.latlit.eu

www.europa.eu