Apie projektą:

Projektas „Tarptautinis bendradarbiavimas per sieną Lietuvos ir Kuržemės ežerų tvaraus valdymo srityje“, akronimas – „Ežerai ateičiai“, Nr. LLIV-326 (angl. „Cross Border Cooperation for Sustainable Management of Lake Areas in Kurzeme and Lithuania“, acronym – „Lakes for Future“, Project index LLIV-326)

Biržų regioninio parko direkcija, su 11 partnerių iš Lietuvos ir Latvijos, įgyvendina projektą „Tarptautinis bendradarbiavimas per sieną Lietuvos ir Kuržemės ežerų tvaraus valdymo srityje“, akronimas – „Ežerai ateičiai“, Nr. LLIV-326 (angl. „Cross Border Cooperation for Sustainable Management of Lake Areas in Kurzeme and Lithuania“, acronym – „Lakes for Future“, Project index LLIV-326).

Latvijai atstovauja Liepojos, Saldus, Durbės, Talsi, Kuldigos, Mersrags savivaldybės, Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centras, Lietuvai – Biržų, Tytuvėnų regionių parkų direkcijos, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, Klaipėdos universitetas, projekto vadovaujantis partneris – Kuržemės (Latvija) planavimo regionas.

Projektas vykdomas pagal 2007-2013 m. Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (Latvia-Lithuania cross border cooperation programme) (http://www.latlit.eu).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012-04-02 – 2014-08-01 (28 mėn.)

Bendra projektui skirta paramos suma – 1 016 092,64 EUR. Biržų regioninio parko direkcijos biudžetas – 31 920,00 EUR.

Kirkilų monitoringo ataskaita