Ežeras ir aplinka

Šis interaktyvus žaidimas parengtas įgyvendinant projektą „Kuržemės ir Šiaurės Lietuvos ežerų valdymo bei priežiūros tobulinimas“ Nr. LLI-449 (LIVE LAKE).  Pagrindinis projekto tikslas yra padidinti ežerų išteklių naudojimo efektyvumą bei priežiūrą.

Projektą finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa. Visas projekto biudžetas – 982 tūkst. Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 834,5 tūkst. Eur. Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos biudžetas – 77,5 tūkst. Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 66 tūkst. Eur.

Už šio interaktyvaus žaidimo turinį atsako Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Daugiau informacijos: www.birzuparkas.lt; www.latlit.eu.