Apie projektą:

Projekto Nr. ir pavadinimas Projektas Nr. LLI-199 ‘Keliauk išmaniai – aplankyk Lietuvą ir Latviją’
Fondo pavadinimas Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)
Programos pavadinimas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
Įgyvendinimo laikotarpis 2017/05/01 – 2019/04/30
Projekto partneriai Vadovaujantis partneris:

Anykščių regioninio parko direkcija (Lietuva)

Projekto partneriai:

Biržų regioninio parko direkcija (Lietuva)

Ilūkstės savivaldybė (Latvija)

Jekabpilio rajono savivaldybė (Latvija)

Krekenavos regioninio parko direkcija (Lietuva)

Salos savivaldybė (Latvija)

Viesitės savivaldybė (Latvija)

Projekto tikslas Projekto tikslas – išsaugoti gamtos ir kultūros paveldą Lietuvoje ir Latvijoje bei jo pritaikymą turistų poreikiams, sukurti harmoningą turizmo plėtrą Latvijoje ir Lietuvoje, siekiant įgyvendinti projekto modelį, kuris parodo regiono potencialą, kuris gali naudingai panaudoti reikšmingus rezultatus.
Rezultatai Projekto metu bus sukurtas vieningas regioninis turizmo maršrutas, kuriame bus naudojamos novatoriškos priemonės. Vienas iš bendrų projekto rezultatų – bendras maršruto interaktyvus žemėlapis, kuriame bus kiekvieno partnerio teritorijoje esantys turizmo objektai.
Projekto biudžetas (EUR) 411 492,90
ERPF finansavimas (EUR) 349 768,93
Total project budget for the Directorate of Biržai Regional Park (EUR) 43 804,60
ERPF finansavimas (EUR) 37 233,91

Projektas finansuojamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.

www.latlit.eu