Apie projektą:

Projektas „Priemonės Lielupės upių baseino rajono vandens būklei gerinti“ Nr. LLIII-157 (angl. „Joint management measures for waters in the Lielupe river basin border region“, project index LLIII-157)

Projektas „Priemonės Lielupės upių baseino rajono vandens būklei gerinti’ Nr. LLIII-157 (angl. „Joint management measures for waters in the Lielupe river basin border region’, project index LLIII-157) yra ekologinis projektas, skirtas gerinti Lielupės upės baseino vandens telkinių vandens kokybei gerinti. Gerindami Lielupes upės baseino vandens telkinius (ežerus, upes) kartu geriname ir Baltijos jūros vandens kokybę, todėl minėtam projektui yra suteiktas prioritetinis stausas Latvijos Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programoje.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Lielupės upės baseino aplinkos būklę, sukuriant bendras priemones, skirtas vandens išteklių valdymui pasienio regione.

Pagrindinis projekto partneris: Zemgales planavimo regionas (LV)

Partneriai: Baltijos aplinkos forumas (LV)
Bauskės miesto taryba (LV);
Dobelės miesto taryba (LV);
Rundalės miesto taryba (LV);
Baltijos aplinkos forumas (LT);
Pakruojo rajono savivaldybė (LT);

Biržų regioninio parko direkcija (LT).

Projekto veiklos:

 1. regiono vandens sistemų gerinimo planavimas ir projektavimas;
 2. vandens kokybės tyrimas;
 3. susitikimai su individualių namų/žemės savininkais;
 4. aplinkosauginės informacijos skleidimas internetiniame puslapyje;
 5. vasaros mokykla;
 6. ežerų/upių valymas;
 7. infrastruktūros įrengimas.

Finansavimo šaltiniai: Europos Regioninės plėtros fondas – 85 %; valstybiniai šaltiniai – 15 %.

Programos finansavimas: 818.492,78 EUR

Nacionalinis finansavimas: 144.439,90 EUR

Visa projekto vertė: 962.932,68 EUR

Projekto administravimo grupė:

 • Kęstutis Baronas, Biržų regioninio parko direkcijos direktorius (projekto vadovas);
 • Rasa Zakrienė, Biržų regioninio parko direkcijos vyriausioji specialistė (projekto buhalterė);
 • Renata Ulinskienė, Biržų regioninio parko direkcijos vyriausioji specialistė (projekto ekspertė);
 • Inga Petrikonytė, Biržų regioninio parko direkcijos vyriausioji specialistė (projekto koordinatorė);
 • Viktoras Novikovas, Biržų regioninio parko direkcijos meistras (aplinkos ekspertas).