Smegduobės formavimasis

[smegduobes-formavimasis]

Šis interaktyvus žaidimas parengtas įgyvendinant projektą „Unikalių geologinių ir geomorfologinių gamtos vertybių naudojimas plėtojant žaliąjį pažintinį turizmą“ Nr. LLI-483 (GEOTOUR). Projektu siekiama sustiprinti žinias apie unikalias gamtos vertybes bei sukurti naują pažintinio turizmo maršrutą lankytojams, kviečiantį juos apsilankyti ne tik didžiuosiuose miestuose, bet nepamiršti mažesnių miestų ir miestelių.

Projektą finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa. Visas projekto biudžetas – 650 tūkst. Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 552 tūkst. Eur. Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos biudžetas – 87 tūkst. Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 74 tūkst. Eur.

Už šio interaktyvaus žaidimo turinį atsako Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Daugiau informacijos: www.birzuparkas.lt; www.latlit.eu