Apie projektą:

Projektas „Vandens kokybės gerinimo priemonės tarpvalstybiniame Lielupės upės baseino valdyme“ („Water quality improvement measures within cross-border Lielupe river basin management“)

Projektą remia Norvegijos finansinis mechanizmas. Sutarties numeris: 8-29/LV0017/07

Pagrindinis projekto tikslas: darnus gamtos resursų panaudojimas Lielupės upės baseine.

Projekto tikslai:

 • Lielupės upės baseino paviršinių vandenų kokybės gerinimas mažinant taršos šaltinius;
 • Žinių apie Lielupės upės baseino vandens kokybę, taršą ir jos šaltinius sklaida Latvijos ir Lietuvos gyventojams;
 • Tarpvalstybinio (Latvijos – Lietuvos) bendradarbiavimo skatinimas, dalijimasis patirtimi ir bendrų problemų sprendimais Lielupės upės baseino paviršinių vandenų kokybės gerinime.

Partneriai:

 1. Bauskės miesto taryba (LV); Gailišu seniūnijos taryba (LV);
 2. Jelgavos rajono taryba (LV)
 3. Baltijos aplinkos forumas (LV)
 4. Pakruojo rajono savivaldybė (LT)
 5. Biržų regioninio parko direkcija (LT).

Pagrindinis projekto partneris: Zemgales planavimo regionas (LV)

Projekto veiklų grupės:

 1. Projekto valdymas;
 2. Taršos šaltinių mažinimo priemonės;
 3. Upės hidrologinės situacijos tyrimų priemonės ir praktinės priemonės išilgai upės vagos;
 4. Informacija ir viešumas.

Projekto veiklos tiesiogiai objektai: Lielupės upės baseino gyventojai (informacinė medžiaga apie paviršinių vandenų kokybę ir taršą, taršos šaltinių pašalinimas, upės vagos valymas, upės krantų infrastruktūros įrengimas), aplinkos ekspertai, savivaldybių darbuotojai (seminarai apie vandens kokybę, projektų rezultatai, upės valymo metodai) ir jaunimas (aplinkosauginio švietimo vasaros stovykla).

Projekto rezultatai:

 • Įgyvendintas projektas ir jo veiklos;
 • Lietaus vandens kanalizacijos įrengimas Bauskės mieste (įteka į Memelės upę) ir letaus vandens surinkimo sistemos įrengimo techninio projekto plėtojimas Basukėje 59 ha plote (įteka į Musos upę).
 • Lietas vandens kanalizacijos Kalnciemo ir Elejos miesteliuose galimybių stadijos parengimas (Jelgavos raj. LV);
 • Upės hidrologinių sąlygų Pakruojo raj. (LT) pagerinimo galimybių studijos ir apžvalgos parengimas;
 • Išankstinės galimybių studijos ir upės pakrančių įvertinimas Svetes upės 5 km pakrantės ruože (Jelgavos raj. LV);
 • Prieplaukų ir infrastruktūros įrengimas Lielupės upės pakrantėse Stalgenėje, Jelgavos raj. ir Svetės upės pakrantėje Livberzėje prie Apini tilto (Jelgavos raj. LV).
 • Musos upės vagos valymas 3 atskiromis atkarpomis, kurių bendras ilgis 300 m (Bauskės raj. Basukės miestas ir Gailisi seniūnijoje, LV).
 • Informacinės brošiūros apie Lielupės upės vandens taršos prevenciją ir vandens kokybę parengimas ir išleidimas latvių ir lietuvių kabomis;
 • 5 dienų Latvijos ir Lietuvos jaunimo stovyklos organizavimas Biržų regioniniame parke (LT);
 • 1 dienos seminaro apie vandens kokybės problemas Liepupės upės baseine rengimas ir 1 dienso seminaro apie projekto rezultatus regimas (Zemgalės regionas, LV);
 • Viešinimo priemonės.

Programos finansavimas: 233 810,62 EUR

Projekto partnerių finansavimas: 41 260,70 EUR

Visa projekto vertė: 275 071.32 EUR