Projekto GEOTOUR rezultatai

Projektas „Unikalių geologinių ir geomorfologinių gamtos vertybių naudojimas plėtojant žaliąjį pažintinį turizmą“, Nr. LLI-483, akronimas – GEOTOUR, finansuojamas pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą,

Projekto LIVE LAKE rezultatai

Projektas „Kuržemės ir Šiaurės Lietuvos ežerų valdymo bei priežiūros tobulinimas“, Nr. LLI-449, akronimas – LIVE LAKE, finansuojamas pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, prasidėjęs

Paroda „Gyvenimas ežere“

Į Biržų regioninį parką atkeliavo paroda „Gyvenimas ežere“ (latviškai – Dzīvība ezerā). Projekto partneriai – Aplinkos apsaugos tarnyba Latvijoje – sukūrė keliaujančią parodą, skirtą Latvijos Kuržemės ežerams. Iki kovo 31