Projekto GEOTOUR rezultatai

Projektas „Unikalių geologinių ir geomorfologinių gamtos vertybių naudojimas plėtojant žaliąjį pažintinį turizmą“, Nr. LLI-483, akronimas – GEOTOUR, finansuojamas pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, prasidėjęs dar 2021 m. sausio mėnesį, baigiasi šiandien, t.y. 2023 m. birželio 30 d.

Projektu buvo siekiama sukurti tvarų pažintinio turizmo pasiūlymą, padidinti lankytojų srautus regionuose ir sustiprinti žinias apie unikalias gamtos vertybes šiame regione.

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija projekte dalyvavo kaip projekto partneris, po 2022 m. įgyvendintos Lietuvos saugomų teritorijų reformos, tęsiantis Biržų regioninio parko direkcijos veiklas.

Pagrindinės projekto veiklos ir pasiekti rezultatai Biržų regioniniame parke:

  • pažintinė kelionė Čekijos Respublikos Moravijos karsto kraštovaizdžio saugomoje teritorijoje;
  • tarptautinis seminaras apie karstinius procesus;
  • gidų mokymai Biržuose;
  • lauko ekspozicijos įrengimas prie Biržų regioninio parko lankytojų centro Biržų regioninio parko lankytojų centro vidaus ekspozicijos atnaujinimas.

Kelios akimirkos, užfiksuotos įgyvendinant projekto veiklas:

Informacija apie projektą:

Programa: 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Projektas: LLI-483 „Unikalių geologinių ir geomorfologinių gamtos vertybių naudojimas plėtojant žaliąjį pažintinį turizmą“

Akronimas: „GEOTOUR“

Projekto trukmė: 01.01.2021. – 30.06.2023.

Vadovaujantis partneris – Žiemgalos planavimo regionas (Latvija).

Projekto partneriai:

  • Bauskės savivaldybė (Latvija);
  • Aizkrauklės savivaldybė (Latvija);
  • Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija (Lietuva).
  • Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija (Lietuva).

Visas projekto biudžetas: 650 tūkst. Eur (įskaitant ERPF finansavimą 552 tūkst. Eur)

Projektą iš dalies finansuoja – 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.  www.latlit.eu; www.europa.eu;

Už šios informacijos turinį atsako Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.