Apie projektą:

Projektas “Žmogaus poveikio mažinimo saugomoms teritorijoms valdymo plėtros priemonės”, akronimas – „Saugomos teritorijos“, Nr. LLIV-316 (angl. Development of management tools for reduction of human impact in specially protected nature areas”, acronym – “Protected areas”, Project index LLIV-316)

Biržų regioninio parko direkcija, su 11 partneriu iš Lietuvos ir Latvijos, įgyvendina projektą “Žmogaus poveikio mažinimo saugomoms teritorijoms valdymo plėtros priemonės”, akronimas – „Saugomos teritorijos“, Nr. LLIV-316 (angl. „Development of management tools for reduction of human impact in specially protected nature areas”, acronym – “Protected areas”, Project index LLIV-316).

Latvijai atstovauja Gamtos apsaugos agentūra, Aizkrauklės, Jelgavos, Rundalės, Krustpilio savivaldybės, Lietuvai – Biržų, Žagarės, Kurtuvėnų regionių parkų direkcijos, Birštono savivaldybė, Šiaulių regiono plėtros agentūra, projekto vadovaujantis partneris – Žemgalės (Latvija) planavimo regionas.

Projektas vykdomas pagal 2007-2013 m. Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (Latvia-Lithuania cross border cooperation programme) (http://www.latlit.eu).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 26 mėn. ( 2012 m. gegužės 21 d. – 2014 m. liepos 31 d. ).

Bendra projektui skirta paramos suma – 947 050,56 EUR. Biržų regioninio parko direkcijos biudžetas – 16 233,00 EUR.

Projekto vykdymo laikotarpiu planuojama Muoriškių atodangoje įrengti laiptus, prie Tabokinės ir Muoriškių atodangų pastatyti informacinius stendus, parengti techninį projektą automobilių stovėjimo aikštelei prie Tabokinės atodangos, išleisti informacinius lankstinukus.

Studijos ‘Žmogaus daromo poveikio vertinimas saugomose teritorijose Latvijos–Lietuvos pasienio teritorijoje’ santrauka.

Pētījuma ‘Cilvēka radītas ietekmes novērtēšana dabas aizsargājamās teritorijās Latvijas-Lietuvas pārrobežu teritorijā’ kopsavilkums.

Study ‘Assessment of human impact in Latvia-Lithuania cross-border specially protected nature areas’ summary.