Apie projektą

Projekto pavadinimas – „Unikalių geologinių ir geomorfologinių gamtos vertybių naudojimas plėtojant žaliąjį pažintinį turizmą“

Projekto Nr. – LLI-483

Projekto akronimas – GEOTOUR

Fondo pavadinimas – Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)

Programos pavadinimas – 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Įgyvendinimo laikotarpis – 2021/01/01 – 2023/06/30

Vadovaujantis partneris – Žiemgalos planavimo regionas (Latvija):

Projekto partneriai:

Vecumniekų savivaldybė (Latvija)

Aizkrauklės savivaldybė (Latvija)

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija (Lietuva)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija (Lietuva)

Projekto tikslas – Projektu siekiama sukurti tvarų pažintinio turizmo pasiūlymą, padidinti lankytojų srautus regionuose ir sustiprinti žinias apie unikalias gamtos vertybes šiame regione.

Rezultatai – Projekto metu planuojama atrinkti unikalius geologinius ir geomorfologinius objektus projekto partnerių regionuose ir parengti naują tarpvalstybinio turizmo maršrutą. Taip pat bus įrengti daugiafunkciniai pažintiniai veloparkai Aizkrauklėje, informaciniai stendai ir pažintinės ekspozicijos šalia geologinių ir geomorfologinių objektų Biržų regioniniame parke, Skaistkalnės ir Aizkrauklės muziejai. Naujo maršruto viešinimui bus parengti trys vaizdo įrašai, reklamuojantys regioninį geoturizmą, taip pat vyks keletas tokių viešinimo renginių, kaip pavyzdžiui, žygiai Vecumnieki, konferencija apie geologinius objektus Žagarėje ir seminaras apie karstinius procesus Biržuose. Vietiniai turizmo sektoriaus profesionalai ir suinteresuotieji asmenys turės galimybę tobulinti savo įgūdžius pažintinio vizito į vieną iš šalių – Austrijos, Čekijos Respublikos ar Slovakijos, metu ir gidų bei turizmo sektoriaus mokymuose.

Tarpvalstybinė nauda:

 • Sutvarkytos aplinkosauginės teritorijos, pagerinta infrastruktūra ir teikiamų paslaugų kokybė;
 • Visuomenės sąmoningumo ir gamtos paveldo vertybių supratimo skatinimas;
 • Padidintas pasienio regionų patrauklumas vietos ir užsienio turistams;
 • Pagerintos turizmo profesionalų žinios ir įgūdžiai.

Projekto biudžetas (EUR) – 649 972,15

ERPF finansavimas (EUR) – 552 476,31

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos biudžetas (EUR) – 87 105,00

ERPF finansavimas (EUR) – 74 039,25

Projektas finansuojamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.

www.latlit.eu

www.europa.eu

https://www.facebook.com/BirzuRegioninisParkas

Už šios informacijos turinį atsako Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Projekto veiklų viešinimas

Facebook paskyra Biržų regioninis parkas:

Lauko ekspozicijos įrengimas Biržų regioniniame parke

Kviečiame dalyvauti seminare apie karstinius procesus, kuris vyks š.m. rugsėjo 7-8 d.

Biržų regioniniame parke vyko seminaras apie karstinius procesus

Prasidėjo rudens kelionių akcija „Atrask GEO vietas“!

Rudeninė akcija „Atrask GEO vietas“ įsibėgėja!

Ar jau aplankėte, kurį nors #AtraskGEO #AtraskGEOvietas objektą?

Akcija „Atrask GEO vietas“ tęsiasi!

Kelionių akcija „Atrask GEO vietas“ tęsiasi ir kiekvienas turi galimybę laimėti specialius prizus!

Akcija „Atrask GEO vietas“ tęsiasi, o keliautojai dalijasi įspūdžiais!

Keliaukite po Lietuvą ir Latviją! Pažinkite Šiaurės Lietuvos bei Žiemgalos gamtą!

Akcija „Atrask GEO vietas“ įsibėgėja!

Rudens kelionių akcija „Atrask GEO vietas“ įpusėjo!

Rudens kelionių akcija „Atrask GEO vietas“ įpusėjo! Bet dar nepasibaigė…

Kelionių akcija „Atrask GEO vietas“ tęsiasi. Tačiau liko tik trys savaitės…

Rudens kelionių akcija „Atrask GEO vietas“ vis dar vyksta.

Liko tik dvi savaitės iki kelionių akcijos „Atrask GEO vietas“ pabaigos!!!

Ar esate vaikščioję geologiniu taku?

Prasidėjo paskutinė kelionių akcijos „Atrask GEO vietas“ savaitė!!!

Paskutinė galimybė laimėti kelionių akcijos „Atrask GEO vietas“ prizą.

Akcija „Atrask GEO vietas“ baigėsi…

MOKYMAI GIDAMS

Nauja, unikali brošiūra „ATRASK ŽIEMGALOS IR ŠIAURĖS LIETUVOS GEO VIETAS! GEOLOGINIAI IR GEOMORFOLOGINIAI TURISTINIAI OBJEKTAI“

GEOLOGINIAI ir GEOMORFOLOGINIAI TURIZMO OBJEKTAI ŽIEMGALOJE 1 dalis

GEOLOGINIAI ir GEOMORFOLOGINIAI TURIZMO OBJEKTAI ŽIEMGALOJE 2 dalis

Projekto įgyvendinimo metu sukurta medžiaga:

Projekto veiklos

Pirmas ataskaitinis laikotarpis:

 • 2021 m. kovo 4 d. dalyvauta projekto atidarymo susitikime (nuotoliniu būdu).
 • Pasirašytas projekto partnerystės susitarimas.
 • Sudaryta projekto valdymo komanda.
 • Organizuotos viešųjų pirkimų procedūros, gautas patvirtinimas iš Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ir pasirašyta sutartis dėl pirmo lygio kontrolės paslaugų.
 • Išsiųsti pranešimai spaudai apie projektą.
 • Atspausdintas informacinis plakatas, kuris pakabintas organizacijos patalpose matomoje vietoje.
 • Įkelta informacija apie projektą puslapyje birzuparkas.lt.

Antras ataskaitinis laikotarpis:

 • Parengta pirmoji projekto ataskaita.
 • Pirmoji projekto ataskaita patvirtinta pirmo lygio kontrolės.
 • 2021 m. spalio 20 d. dalyvauta projekto valdymo grupės ir projekto priežiūros grupės susitikime (nuotoliniu būdu).
 • 2021 m. lapkričio 25 d. dalyvauta darbo grupės dėl naujo tarpvalstybinio turizmo maršruto sukūrimo susitikime (nuotoliniu būdu).
 • 2021 m. gruodžio 15 d. dalyvauta projekto mokymuose „Geologinis paveldas: kaip jį pažinti ir panaudoti turizmui.“ (nuotoliniu būdu).
 • Įsigyti stovai riedulių ekspozicijai
 • Įsigyta interaktyvi lenta.
 • Įsigytas kompiuteris.
 • Įsigytas spausdintuvas.
 • Išsiųsti pranešimai spaudai apie projektą.
 • Atnaujinta informacija puslapyje birzuparkas.lt projekto skiltyje.
 • Paskelbtas pranešimas Facebook platformoje.
 • Paskelbtas pranešimas puslapyje birzuparkas.lt naujienų skiltyje.

Trečias ataskaitinis laikotarpis:

 • Parengta antroji projekto ataskaita.
 • Antroji projekto ataskaita patvirtinta pirmo lygio kontrolės.
 • 2022 m. balandžio 13 d. dalyvauta projekto valdymo grupės ir projekto priežiūros grupės susitikime Vecumnieki (Latvija).
 • 2022 m. balandžio 26 d. organizuota ir dalyvauta darbo grupės dėl naujo tarpvalstybinio turizmo maršruto sukūrimo susitikime (nuotoliniu būdu).
 • Organizuota ir 2022 m. birželio 6-10 d. dalyvauta pažintinėje kelionėje Čekijos Respublikoje.
 • Įsigytos lauko ekspozicijos dizaino sukūrimo paslaugos.
 • Įsigyti lauko ekspozicijos įrengimo darbai.
 • Įsigyti pavėsinės įrengimo darbai
 • Atnaujinta informacija puslapyje birzuparkas.lt projekto skiltyje.

Ketvirtas ataskaitinis laikotarpis:

 • Parengta trečioji projekto ataskaita.
 • Trečioji projekto ataskaita patvirtinta pirmo lygio kontrolės.
 • 2022 m. rugsėjo 7-8 d. organizuotas seminaras apie karstinius procesus Biržuose
 • 2022 m. spalio 5 d. dalyvauta projekto valdymo grupės susitikime Žagarėje.
 • Įsigytos informacinės lentelės riedulių ekspozicijai.
 • Išsiųsti pranešimai spaudai apie projektą.
 • Atnaujintas informacinis plakatas, kuris pakabintas organizacijos patalpose matomoje vietoje.
 • Paskelbti pranešimai Facebook platformoje.
 • Organizuota kelionių akcija „Atrask GEO vietas“
 • Atnaujinta informacija puslapyje birzuparkas.lt projekto skiltyje.
 • Paskelbti pranešimai puslapyje birzuparkas.lt naujienų skiltyje.

Penktas ataskaitinis laikotarpis:

 • Parengta ketvirtoji projekto ataskaita.
 • Ketvirtoji projekto ataskaita patvirtinta pirmo lygio kontrolės.
 • 2023 m. balandžio 19 d. dalyvauta projekto valdymo grupės susitikime (nuotoliniu būdu).
 • Sukurtas interaktyvus žaidimas „Smegduobės formavimasis”.
 • Suorganizuoti mokymai gidams.
 • Atnaujinta Biržų regioninio parko lankytojų centro ekspozicija.
 • Išsiųstas pranešimas spaudai apie projektą.
 • Paskelbti pranešimai Facebook platformoje.
 • Atnaujinta informacija puslapyje birzuparkas.lt projekto skiltyje.