Seminaras „Teritorijų priežiūra, stebėsena ir reglamentavimas“

Vasario 21-22 dienomis Biržuose vyko seminaras „Teritorijų priežiūra, stebėsena ir reglamentavimas“.

Pirmąją seminaro dieną VšĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo direktorius Nerijus Zableckis dalinosi savo žiniomis apie pelkių atkūrimą, naudojimą po atkūrimo ir monitoringą, UAB „Senasis Ežerėlis“ direktorius Aušrys Balevičius supažindino seminaro dalyvius su ežerų ekosistemų funkcionavimu, jų natūralia bei antropogenine kaita, ežerų būklės gerinimo technologijomis Pasaulyje ir Lietuvoje, vandens telkinių valymu ir būklės gerinimu Lietuvoje: patirtimi, gerąja praktika, klaidomis ir išmoktomis pamokomis bei šiuo metu Lietuvoje vykdomų vandens telkinių tvarkymo/būklės gerinimo projektų trumpa apžvalga.

Antrąją seminaro dieną architektė dr. Aistė Andriušytė seminaro dalyviams papasakojo apie vietos architektūros monitoringą ir reglamentavimą, advokatė Kristina Matvejenkaitė pristatė temą „Kaip teritorijų planavimo ir statybos teisinis reguliavimas atspindi klimato kaitą“, o geografė dr. Giedrė Godienė supažindino seminaro dalyvius su vizualine kraštovaizdžio stebėsena, jos atlikimo būdais ir pritaikymu edukacijose bei ekskursijose, o taip pat praktiškai paaiškino kaip matyti ir suprasti panoramą.

Seminare dalyvavo specialistai iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos, Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos bei Biržų rajono savivaldybės administracijos. Tikimasi, kad seminaras ir jo rezultatai padės stiprinti vietos savivaldybių ir valstybinių aplinkosaugos institucijų gebėjimus skatinti tvarią ežerų ir kitų teritorijų išteklių priežiūrą ir valdymą.

Seminaras buvo organizuojamas įgyvendinant projektą LLI-449 „Kuržemės ir Šiaurės Lietuvos ežerų valdymo bei priežiūros tobulinimas“/ LIVE LAKE.

Pagrindinis projekto tikslas yra padidinti ežerų išteklių naudojimo efektyvumą bei priežiūrą.

Projektą finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Visas projekto biudžetas – 982 tūkst. Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 834,5 tūkst. Eur.

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos biudžetas – 77,5 tūkst. Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 66 tūkst. Eur.

Už šio pranešimo turinį atsako Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *