DĖKOJAME PARKO LANKYTOJAMS!

DĖKOJAME PARKO LANKYTOJAMS!

Mieli Biržų regioninio parko bičiuliai, dėkojame Jums, kad 2023-aisiais įsigijote vienkartinį valstybinio parko lankytojo bilietą ir tokiu būdu prisidėjo prie saugomų teritorijų puoselėjimo. 2023 m. buvo surinkta 602 eur už

Dėmesio !!!

Biržų regioninio parko direkcija nuo 2022-07-01 reorganizuota į Aukštaitijos saugomų teritorijų direkciją. Visus prašymus prašome adresuoti Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijai ir siųsti el. paštu aukstaitija@saugoma.lt