Apie projektą:

Projekto pavadinimas „Kuržemės ir Šiaurės Lietuvos ežerų valdymo bei priežiūros tobulinimas“
Projekto Nr. LLI-449
Projekto akronimas LIVE LAKE
Fondo pavadinimas Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)
Programos pavadinimas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
Įgyvendinimo laikotarpis 2021/03/01 – 2023/05/31
Projekto partneriai Vadovaujantis partneris –

Kuržemės planavimo regionas (Latvija):

Projekto partneriai –

Durbės savivaldybė (Latvija)

Broceni savivaldybė (Latvija)

Aizputės savivaldybė (Latvija)

Talsų savivaldybė (Latvija)

Ventspilio savivaldybė (Latvija)

Gamtos apsaugos agentūra (Latvija)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija (Lietuva)

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija (Lietuva)

Projekto tikslas Pagrindinis projekto tikslas yra padidinti ežerų išteklių naudojimo efektyvumą bei priežiūrą.
Rezultatai Ežero naudojimo taisyklės bus parengtos Durbės ir Usmos ežerams. Atliktas taršos tyrimas Usmos ežere suteiks informacijos apie ežero užterštumą. Bus parengtas Tosmare ežero gamtotvarkos planas. Bus parengtas veiksmų planas pagerinti vandens kokybę Platelių ežere.

Buveinių valdymo veiklos bus įgyvendintos Būšniėkų, Tosmare ežeruose, bei Kirkilu karstiniame ežere. Bus įsigyta nendrių pjovimo įranga bei bus užtikrinta nendrių apaugimo valdymas Cierere, Remte, Brocėnu, Platelių ir Usmos ežeruose. Bus išvalytas vandens tvenkinys „Dzirnavu dikis“ Tebra upėje Aizputės mieste, kad sustabdyti tvenkinio apaugimą ir pagerinti ekologines sąlygas. Bus suorganizuoti du vietiniai aplinkos tvarkymo renginiai renkant šiukšles iš Širvėnos ežero. Vandens lygio matuokliai matuoti gruntinių vandenų lygius bus nupirkti ir naudojami Tosmare ir Platelių ežeruose. Ciecere ežere bus sustatyta navigacijos įranga, susidedanti iš informacinių stendų, plūdurų ir navigacinių ženklų. Moricsala rezervate, kuris yra Usmos ežere, bus sustatytos apsaugos kameros, kurios leis atlikti monitoringą Usmos ežero akvatorijoje, Moricsalos rezervate. Užtvankų atstatymo darbai bus atlikti Sasmaka ežere bei Tebros užės tvenkinyje Dzirvanu Aizputės mieste.

Edukacinė programa skirta fosforo naudojimo mažinimui bus įgyvendinta projekto regione, sukuriant animacinį filmuką, telefono aplikaciją, „protingąsias“ brošiūras ir edukacinę programą, kuri bus viešinama projektinio regiono mokyklose mokant mokinius. Taip pat edukacinė programa apie varliagyvius bus organizuojama Kuržemės regione, norint atkreipti dėmesį į varliagyvių nykimą. Mobili paroda apie ežerų vystymąsi ir jų gamtinė vertę bus organizuojama ir eksponuojama 8 teritorijose. Latvijos gamtos apsaugos agentūra parengs edukacinę programą apie vandens telkinių ekosistemas (įskaitant vadovus skirtus rūšių identifikavimui ir kompiuterines grafikas paaiškinančias ežerų kūrimąsi ir plėtrą), parengs pamokas mokykloms Gamtos Edukaciniame Centre Sliterėje, Liepojoje ir kitose vietose, taip pat parengs metodologiją mokykloms biologijos pamokose. Biržų regioniniame parke bus įrengtas edukacinis kambarys su įranga, edukaciniais žaidimais bei laboratorine įrangas.

Tarpvalstybinė nauda Bendradarbiavimas tarp sienų gamtinių išteklių valdymo tema užtikrins informacijos ir praktikos dalijimąsi, taip pat užtikrins mokymosi ir informacijos sklaidos bendras platformas. Rezultate bus užtikrintos aukštesnio lygio galimybės tikslinėms grupėms tvarkyti bei prižiūrėti ežerų teritorijas. Tai padės pagerinti gamtos valdymą projekto regione. Edukacinėse veiklose bus naudojamos modernios technologijos norint įtraukti jaunąją kartą į tvarų gamtos naudojimą ir ekologišką gyvenimo būdą.
Projekto biudžetas (EUR) 981 754,99
ERPF finansavimas (EUR) 834 491,70
Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos biudžetas (EUR) 77 365,03
ERPF finansavimas (EUR) 65 760,27

Projektas finansuojamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.

www.latlit.eu

www.europa.eu

https://www.facebook.com/BirzuRegioninisParkas

Už šios informacijos turinį atsako Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Ežero senėjimo procesas

Ledyninių ir lagūninių ežerų susidarymas

Projekto veiklos

Pirmas laikotarpis

Pasirašytas partnerystės susitarimas.

2021 m. balandžio 28 d. dalyvauta projekto atidarymo susitikime nuotoliniu būdu ZOOM platformoje.

Organizuotos viešųjų pirkimų procedūros, gautas patvirtinimas iš Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ir pasirašyta sutartis dėl pirmo lygio kontrolės paslaugų.

Įsigytos baidarės (4 vnt.), valymo renginiams

Atspausdintas informacinis plakatas, kuris pakabintas organizacijos patalpose matomoje vietoje.

Įkelta informacija apie projektą puslapyje www.birzuparkas.lt.

Įkelta informacija apie projektą Facebook puslapyje

Atnaujinta informacija puslapyje www.birzuparkas.lt projekto skiltyje.

Antras laikotarpis

Pasirašytas partnerystės susitarimo priedas

2022 m. sausio 25 d. dalyvauta projekto susitikime nuotoliniu būdu ZOOM platformoje.

Parengta pirmoji projekto ataskaita.

Pirmoji projekto ataskaita patvirtinta pirmo lygio kontrolės

Įsigytos gelbėjimo liemenės (12 vnt.).

Įsigyti krūmapjovių komplektai (2 vnt.).

Įsigyta interaktyvi lenta.

Įsigytas kompiuteris.

Įsigytas spausdintuvas.

Įsigyti sėdmaišiai (10 vnt.) edukacinei klasei.

Atspausdintas atnaujintas informacinis plakatas

Atnaujinta informacija puslapyje www.birzuparkas.lt projekto skiltyje.