Projekto LIVE LAKE rezultatai

Projektas „Kuržemės ir Šiaurės Lietuvos ežerų valdymo bei priežiūros tobulinimas“, Nr. LLI-449, akronimas – LIVE LAKE, finansuojamas pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, prasidėjęs dar 2021 m. kovo mėnesį, baigiasi šiandien, t.y. 2023 m. gegužės 31 d.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti ežerų išteklių naudojimo efektyvumą bei priežiūrą.

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija projekte dalyvavo kaip projekto partneris, po 2022 m. įgyvendintos Lietuvos saugomų teritorijų reformos, tęsiantis Biržų regioninio parko direkcijos veiklas. Pagrindinės projekto veiklos ir pasiekti rezultatai Biržų regioniniame parke:

  • Edukacinė klasė – įsigyti baldai, laboratorinė, kompiuterinė bei edukacinė įranga ir spausdinta medžiaga edukacinėms veikloms.
  • Teritorijų tvarkymas – įsigytos krūmapjovės teritorijų priežiūrai, įrengti atitvarai bei sutvarkytos Kirkilų karstinių ežerėlių pakrantės (šiaurinėje dalyje), organizuoti Širvėnos ežero valymo renginiai.
  • Kvalifikacijos kėlimas – suorganizuotas seminaras „Teritorijų priežiūra, stebėsena ir reglamentavimas“

Projektą finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Visas projekto biudžetas – 982 tūkst. Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 834,5 tūkst. Eur. Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos biudžetas – 77,5 tūkst. Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 66 tūkst. Eur.

Už šios informacijos turinį atsako Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

@LatviaLithuaniaProgramme #LATLIT #LIVELAKE